2012

nagoya
27 Jan. - 10 March ISAMU WAKABAYASHI - Recollection | exhibition view |
12 April - 9 June HIROSHI SUGITO - the orange tree
23 June - 4 Aug. gallery 1F : KENGO KITO - carousel
23 June - 4 Aug. gallery 2F : Untitled - Yutaka Koyanagi, Hidehiko Tajima, Natsuko Sakamoto,
Shun Kawami, Kentaro Yokouchi, Mitsunori Kimura
8 Sept. - 27 Oct. Saburo Muraoka | exhibition view |
NAGOYA | 1994 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 2000 / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16-23 / past exhibitions / home