Saburo MURAOKA @(1928 | 2013) @

1928@Born in Osaka, Japan

Selected Solo Exhibitions

1969 "Sand" Shinanobashi Gallery , Osaka
1987 "Saburo Muraoka: 1970-1986" Osaka Contemporary Art Center, Osaka
1991 "One Ton's Temperature" Gallery Kasahara, Osaka
1994gThe Salt: touching left hand on my carotid artery,h Kenji Taki Gallery, Nagoya
1997 "Transmitted Heat (Body Temperature)" Kenji Taki Gallery, Nagoya
1997-98 gSaburo Muraoka Salt/Heat/Oxygen,h The National Museum of Modern Art, Tokyo / The National Museum of Modern Art, Kyoto
1999 "Body Temperature on the Desk" Kenji Taki Gallery, Tokyo
2002 gSaburo Muraoka,h Kyoto Seika University Gallery Fleur, Kyoto
2004gForm in Art by Saburo Muraoka,h Hyogo Prefectural Museum of Art, Kobe, Hyogo, Japan
2008gPrinciple of Heat,h Kenji Taki Gallery, Tokyo


Selected Group Exhibitions

1964
gTrends in Contemporary Art - Paintings and Sculptures,h The National Museum of Modern Art, Kyoto

1973
gThe Contemporary Art Exhibition of Japan: Perspective in 20 Years of Contemporary Art,h Tokyo Metropolitan Art Museum, Tokyo

1988
gOlympiad of Art - Outdoor Sculpture Exhibition,h Seoul Olympic Park, Seoul

1989
Europalia 89 Japan, Museum van Hedendaagse Kunst Gent, Gent, Belgium

1990
44th La Biennale di Venezia, Venice
"Savoir-Vivre, Savoir-Faire, Savoir-Etre," Centre International d'Art Contemporain de Montreal, Montreal, Canada

1991
gJapanese Anti-Art: Now and Then,h The National Museum of Art, Osaka

1992
gMetal Sculpture Today - iron, steel & stainless steel,h Tokyo Metropolitan Art Museum, Tokyo
1993-94

gInvisible Nature,hBallgame-Hall, Royal Garden of the Prague Castle, Prague, Czech Republic / Ludwig Museum, Budapest, Hungary / Ludwig Forum fur Internationale Kunst, Aachen, Germany

1996-97
gBetween Earth and the Heavens: Aspects of Contemporary Japanese Art II,h Nagoya City Art Museum, Nagoya / Museo Rufino Tamayo, Mexico

1997
2nd Gwangju Biennale, Gwangju, Korea

1998
"Art/Ecosystem The Contemporary Japanese Art Scene" Utsunomiya Museum of Art, Utsunomiya, Tochigi

1999
gReleasing Senses,h Tokyo Opera City Art Gallery, Tokyo

2000
"Echigo-Tumari Art Triennial 2000", Niigata

2001
YOKOHAMA 2001: International Triennale of Contemporary Art, Yokohama

2007
gVanishing Points: Contemporary Japanese Art,h The National Museum of Modern Art, New Delhi, India

2010
Busan Biennale 2010: Living in Evolution, Busan Museum of Art, Busan, Korea

2013
gRe: Quest : Japanese Contemporary Art since the 1970h, Museum of Art, Seoul National University, Seoul, Korea


| Saburo Muraoka |