2006

nagoya
18 Jan - 25 Feb TETSU IMAMURA
4 Mar - 8 Apr MARCH - 1@(SHUN KAWAMI, HIDEHIKO TAJIMA, TOHRU DOUHATA, KENICHI OGAWA, KENGO KITO, YUMIKO OKUI, HIROSHI SUGITO)
15 Apr - 27 May MARCH - II (KENTAROU YOKOUCHI, NATSUKI YOSHIJIMA, YUTAKA KOYANAGI, CHIEKO TANAKA, YASUKO OTSUKA, CHIHARU SHIOTA)
17 June - 27 July EIJI WATANABE@Red of blue. Blue of red.
26 Aug - 22 Sept KENGO KITO@shimmer
30 Sep - 27 Oct SABURO MURAOKA Line of heat
16 Dec. - 31 Jan. 2007 TOSHIKATSU ENDO Trieb - Shinden (sanctuary) I

NAGOYA |1994 / 1995/ 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000 / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / past exhibitions / home